Soraa

Sora on yleisnimitys kaikelle tyypillisimmille pihan ja puutarhan kiviainekselle. Oikeasti sitä mitä kutsutaan soraksi, ei ole olemassakaan, vaan erilaisia murskeita ja sepeleitä löytyy monenlaisia moneen eri käyttöön. Näillä on eri nimitykset hyvästä syystä, koska tuotteita käytetään erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Sepeli

Sepelistä ja kalliomurskeesta käytetään yleisnimitystä sora. Sepeli eroaa kuitenkin murskeesta yhdellä merkittävällä ominaisuudella: sepelistä on seulottu pois hienojakoinen, tiivistyvä aines. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sepeli ei tiivisty ja läpäisee vettä paremmin kuin kalliomurske. Sepelin yleisimpiä käyttökohteita ovat erilaiset salaojien täytöt ja koristekäyttö talon sokkelin vierellä.
Sepelin yleisimmät raekoot ovat noin 6-16 mm ja 16-32 mm.

Kalliomurske

Kalliomurske ja sepeli sotketaan monesti keskenään. Murske onkin periaatteessa sepelin esiaste. Murskeessa on seassa hienojakoista tiivistyvää ainesta, kun taas sepelistä tämä on jatkojalostettu pois seulomalla. Hieno aines aiheuttaa sen, että kalliomurske tiivistyy paremmin kuin sepeli. Mursketta käytetään yleisemmin parkkipaikkojen ja pihan eri kohtien paikkaukseen sekä betoni- ja luonnonkivien asennukseen. Murske onkin tähän omiaan, koska se on helppo tiivistää ja kivikerros tiivistyy tukevaksi, kantavaksi rakenteeksi.
Kalliomurskeen yleisimmät raekoot ovat noin 0-16 mm ja 16-32 mm.

Kivituhka

Kivituhka on tietyllä tavalla soraa sekin, vain hyvin hienojakoista sellaista. Kivituhka on yksi pihan suosituimmista ja yleisimmin käytetyistä materiaaleista. Kivituhkalla voidaan päällystää polkuja, parkkipaikkoja ja muita piha-alueita. Sen päälle asennetaan myös betoni- sekä luonnonkivet, koska mursketta hienojakoisempi rakenne auttaa tasaisen pinnan aikaan saamisessa. Kivituhka tiivistyy tiukaksi kerrokseksi.
Kivituhkan yleisimmät raekoot ovat noin 0-3 mm ja 0-6 mm.

Salaojasora

Salaojasora läpäisee vettä erinomaisesti, koska sorasta on seulottu pois helposti tiivistyvät aineet. Salaojasora sisältää osaltaan hienompaa nolla-ainesta sen takia, että tämä aines suodattaa veden mukana kulkeutuvan humuksen ja muun salaojan tukkivan materiaalin pois. Salaojasora sopii siis salaojiin sepeliä paremmin, koska sepelissä ei tällaista ominaisuutta ole.
Salaojasoran raekoko on noin 0-8 mm.