Purkujäte

Millaista jätettä työmailta tulee?

Purkutyömailta tuleva jäte koostuu yleensä erityyppisistä jätelajeista. Purkujäte sisältää lähes aina puuta, laastia, tiiltä tai muita kiviaineita sekä muovia. Purkukohteesta riippuen jätteen joukossa voi olla myös styroksia, asbestia, villaa tai muita eristysmateriaaleja. Kohteen rakennusvuosi vaikuttaa hyvin paljon purkujätteen ainesosiin. Esimerkiksi rintamamiestaloissa on käytetty väliseinien materiaalina pääasiassa puuta ja kattojen eristeenä on voitu käyttää asbestia. Uudemmissa taloissa asbestia ei ole enää käytetty ja väliseinien materiaalit ovat Gyprok-levyä tai muuta kevyempää materiaalia.

Miten purkujäte kannattaa lajitella?

Purkujätteelle suositaan ns. syntypaikkalajittelua, jolloin syntyvät jäteainekset lajitellaan jo työmaalla jäteainesten mukaisesti. Tämä pienentää huomattavasti jätekustannuksia, sillä yksittäiset jätelajikkeet kuten puu, betoni, styroksi ja pahvi ovat sekajätettä huomattavasti edullisempia toimittaa eteenpäin kierrätykseen. Purkujätteen lajittelu onnistuu kätevimmin vaihtolavoille, jolloin kysymyksessä on yleensä suurempi purkukohde ja jätettä tulee paljon. Pienempien kohteiden, ja miksei isompienkin, purkujätteen syntypaikkalajittelu on helpointa järjestää käyttämällä suursäkkejä. Syntyneet jätejakeet voi helposti lajitella säkkeihin, jotka nosturikuorma-auto hakee pois.

Miten voi pienentää syntyviä jätekustannuksia?

Jäteveron nousu on nostanut rajusti purkujätteen kustannuksia. Jätekustannukset on kuitenkin helppo pitää maltillisina kun muistaa muutaman perusasian. Ensinnäkin työmailla kannattaa välttää viimeiseen asti sekajätteen syntymistä. Sekajäte on kalleinta, sillä sille on asetettu korkein vero ja se joudutaan aina lajittelemaan jäteasemilla. Jätteet kannattaa lajitella aina erikseen jätejakeiden mukaisesti; puujätteet, betonit, muovit yms. Toiseksi kannattaa käyttää kohteeseen tarkoituksenmukaisia välineitä jätteiden keräämiselle. Isoissa kohteissa vaihtolavat ovat hyviä, mutta ei välttämättä kannata ottaa yhtä isoa lavaa, jolloin lavalle kerääntyy helposti ainoastaan sekajätettä. Vaikka kuljetuskustannuksissa säästetään, jätemaksut kohoavat helposti pilviin. Kolmanneksi jätenoudot kannattaa ajoittaa niin, että haetaan ainoastaan täysiä lavakuormia tai useampia suursäkkejä kerrallaan, jolla vältetään turhaa ajamista ja kuljettamista sekä näin säästetään rahaa.

Jäikö jotain epäselväksi? Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin vastaamme takaisin mahdollisimman pian.